My photo
คนธรรมดาคนหนึ่ง ชีวิตราบเรียบ พูดมากหาสาระได้น้อยแต่ฮา แถมชอบพีมพัมกับตัวเองบ่อยๆๆ แต่ไม่ได้บ้านะจะบอกให้ เข้าใกล้ได้จ่ะไม่กัดแน่นอน!
A simple person ,like to talk and sometimes humble with myself. I am not crazy but funny.Do not worry to come close to me,I will not bite!
โอ้ทเป็นคนตัวเล็กๆๆ อวบๆๆ ที่ไม่มีสาระสักเท่าไร ชีวิติเรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด เชื่อในความคิดของตัวเอง ในขณะเดียวกันก็รับฟังผู้อื่นด้วย เมื่อตัดสินใจก้าวขาออกจากบ้านมาซะไกลมากๆๆทุกสิ่งทุกอย่างไม่เคยรู้ก็ได้รู้ ไม่เคยทำก็ได้ทำ เทคโนโลยีก้าวไกล ช่วยให้สามารถสื่อสารติดต่อสื่อสารกันได้ทั่วโลก รวมถึงระหว่างโอ้ทและพ่อ แม่ น้องๆๆด้วยเช่นกัน

Wednesday, April 26, 2017

แนะนำมาสคราร่า ใช้แล้วชอบจ้า

ป้าโอ้ทแต่งหน้าไม่เก่งนะคะ ไม่ได้ใช้เครื่องสำอางค์เยอะด้วย สิ่งที่ใช้ประจำและใช้มาตั้งแต่วัยรุ่น คือมาสคราร่า หน้าไม่แจ่ม ตาเด้งไว้ก่อน วันนี้ป้าโอ้ทแนะนำมาสคราร่าใหม่เพิ่งซื้อมาใช้ ชอบจุงเบย  (ภาษาวัยป้า...^_^)
ดูตากันไปแล้ว ป้าโอ้ทมีเวลาห้านาทีก่อนไปโรงเรียน ออกไปสร้างภาพหลังบ้านนิด อากาศไม่สดใส แต่ป้าโอ้ทสดใสเกิ๊นนนนน  ว่ามะ ^_^

Thursday, April 13, 2017

แปดนาที พอก่อนนะ

13 เมษายน 2560

ตั้งแต่เปิดเรียนสองเทอม(แปดเดือน) ป้าโอ้ทไม่ได้ออกกำลังกายเต้น กระโดด ออกแรง วันนี้อากาศดี ออกไปเต้นตามวิดิโอนี้ ได้แค่4นาทีหอบขึ้น ต้องหยุด แต่... ป้าโอ้ทจะทำต่อไป วันละจิ๊ด :P

พักจากคลิปนี้ห้านาที 

ต่อด้วยคลิปสอง  ค่อยยังชั่ว ทำได้หนึ่งรอบของวิดิโอ 4 นาทีพอดี จบข่าว รวมกันวันนี้ออกกำลังกายใช้แรง ได้ 8นาที